Middeleeuws

PDF

By den Binnenkomst omte Drincke

Hypocras

€3,95

Oorke Grom

€2,40

By Uwen Drinck

Schelleckens vande Diverte Heschpen ende Worst opde Planck

€9,95

Schelleckens vande Hoevebrood metde Cruydecaes

€4,95

Leckers Vooraf aen Uwen Maeltydt

Potaege vande Droge Peulen ende Nat

€5,95

Potaege van 't Osschenvleesch

€6,50

Geroockte Filet vande Visch metde rode Biet enden Appel ende Sure Room

€9,95

Gegaerde dwarsch geschnede Pensch metden Appel

€7,95

Uwen Leckere Maeltydt

Kluifmaeltydt vande geherste Ribben van 't Vercken

€13,95

Kip uitde Schtoofpot inde Roomige Sause metde Paddestoelen ende Vleeschgeckapt

€14,55

Speck van 't Vercken ende Geroockte Worst

€11,95

Inde Pot traege Geschtoofd Vleesch van 't Runder

€14,95

Geschtoofd Potje van de diverte Lekkere Gemusen sonder Vleesch

€14,85

Bil van 't Coneyn metde Pruymen ende Speck inde Sause vande Roode Wyn

€16,45

Bil vanden Hoender metde Bourgondische Sause

€13,85

Zalmforel metde Thimoen ende Look uit den Hoven

€14,85

Aerdeappels opde diverte wyze by Uwen Maeltydt

Geschtampte Pot vande Aerdeappels metde Gemusen

€2,95

Geckapte Aerdeappel metde Roomcaes ende Speck uit den Hoven

€2,95

Cleyne Aerdeappels metde Rosemaryn ende Look uit den Hoven

€2,95

Aerdeappel metde Sure Room ende Cruyde

€2,95

Gemusen by Uwen Maeltydt

Geckapte ende Gezoete Appels

€3,95

Dwarsch geschnede Carotten metde Honinck ende Thymoen

€3,95

Inde Pot Geschtoofd Witlof

€3,95

Spaansche Gemusen uit den Hoven

€3,95

Drincke by Uwen Maetltydt

Oorke Grom

€2,40

Ene Halve Liter Bier in Uwen Glaeze Kroeze

€5,20

Wyn van den Boer in ene Cleyne Kruyck omde Twee Glaeze te Vulle

€7,80

Uwen Leckers Na den Maeltydt

Leckere Diverte Caesen opde Planck

€8,95

Rystepap metde Suycker

€5,10

Deeg ende Vullinck vande Geckapte Appels ende Rosynen metde Gesuyckerde Room

€6,45